Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 16-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy xu hướng giảm nhẹ để tiến tới kiểm tra tiềm năng đối với mức hỗ trợ quan trọng tại 1.1820, như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giải quyết trên mức này để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong thời gian tới , được hỗ trợ bởi EMA50, nhắc bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi tại thời điểm 1.2011.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng