EURGBP bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của đường trung bình động - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Cặp EURGBP đã cố gắng lấy lại xu hướng tăng giá bằng cách hình thành một sự phục hồi tích cực gần đây, nhưng sự ổn định của đường trung bình động 55 gần 0,9000 và hình thành một rào cản bổ sung có thể buộc nó quay trở lại đường giảm giá và bắt đầu chịu những tổn thất mới bằng cách nhắm mục tiêu Mức 0,8915 đạt đến 0,8823 trong giai đoạn trung bình.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên các nỗ lực tiêu cực trừ khi vi phạm đường trung bình động 55, điều đó sẽ cho phép nó ổn định trở lại trong xu hướng tăng các cấp độ kênh, để tăng cơ hội ghi lại một số mức tăng có thể bắt đầu ở mức 0,9070 và đạt đến 0,9185 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,9010 đến 0,8915

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm