EURJPY lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY lặp lại cung cấp mức đóng cửa tích cực bởi sự ổn định của nó trên mức hỗ trợ 123,65, để tăng cơ hội tiếp tục nỗ lực tăng giá bằng cách nhắm mục tiêu 124,40 và 125,40, trong khi đối mặt với các nỗ lực tiêu cực mới và việc đạt dưới mức hỗ trợ hiện tại sẽ đưa nó trở lại theo dõi giảm giá, để tăng cơ hội chịu lỗ lớn có thể kéo dài đến 122,90 và 122,20, do đó, theo dõi hành vi giá khi thu thập được động lượng tích cực và bắt đầu hình thành sóng tăng là điều quan trọng trong giai đoạn hiện tại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,65 đến 124,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng