GBPJPY cần động lực tích cực mới - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Mặc dù sự hợp nhất của cặp GBPJPY trên đường hỗ trợ 137,22, việc thiếu động lượng tích cực giải thích sự yếu kém của các giao dịch hiện tại và giải quyết gần mức 138,20, trong khi chúng tôi cần đảm bảo tầm quan trọng của việc thu thập động lực bổ sung để quản lý để vi phạm 138,90 và mở cách để ghi lại các mục tiêu mới có thể mở rộng đến 139,40 và 140,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,70 đến 138,90

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng