Bạch kim đạt được động lực tích cực mới - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã thành công trong việc thu thập động lượng tích cực do stochastic tiếp cận đến các vùng quá mua, để nhận thấy việc vượt qua đường trung bình động 55 và tiến về trạm tích cực đầu tiên ở 905,00.

Sự củng cố giá trong kênh tăng giá cùng với động lượng tích cực liên tục đến từ các chỉ báo chính cho phép chúng tôi đề xuất nhiều nỗ lực tăng giá hơn, có thể nhắm mục tiêu 940,00, tiếp theo là 980,00 trong giai đoạn trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 880,00 đến 940,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng