USDCHF đạt được mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cố gắng đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,9110, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để vượt qua mức này và xác nhận mở rộng sóng giảm nhắm mục tiêu 0,9010 như một trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng giảm trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bằng cách di chuyển xuống dưới đường EMA50, lưu ý rằng việc giữ dưới mức 0,9192 thể hiện điều kiện chính để tiếp tục làn sóng giảm giá được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9040 và kháng cự 0,9160.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm