AUDUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy xu hướng tăng giá hơn khi đạt đến ngưỡng cản 0,7300, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi và chúng tôi tin rằng con đường hướng tới mục tiêu chính tiếp theo là 0,7413.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ sóng tăng dự kiến, sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trừ khi phá vỡ 0,7210 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7230 và 0,7370

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng