Giá dầu Brent đang phục hồi - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch với sự tích cực rõ ràng hiện tại để bước lên trên mức điều chỉnh Fibonacci 23,6% sau khi tác động tiêu cực lên nó trong các phiên trước đó, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan tăng giá của chúng tôi trong các phiên sắp tới, mở đường để hướng tới mức tích cực của chúng tôi mục tiêu bắt đầu ở mức 45,25 và mở rộng đến 46,50.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong ngày và ngắn hạn, được hỗ trợ bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc nắm giữ trên 42,10 là rất quan trọng để tiếp tục làn sóng tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng