Giá bạc tiếp tục tăng - Phân tích - 15-07-2020


Economy analysis


Giá bạc trở lại tăng sau mức giảm mà nó chứng kiến ​​ngày hôm qua, để đạt mức cao được ghi nhận vào đầu tuần này vào 19.36, chờ đợi các giao dịch tích cực hơn tiếp tục xu hướng tăng chính, nhắm mục tiêu 19,64 làm trạm chính tiếp theo .

Kênh tăng giá tiếp tục tổ chức làn sóng tăng giá được đề xuất, được EMA50 hỗ trợ liên tục, lưu ý rằng việc tiếp tục tăng dự kiến ​​đòi hỏi phải giữ trên 18,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 19,00 và kháng cự 19,60.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish