Giá dầu thô giữ mức ổn định tích cực - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã kiểm tra ngưỡng hỗ trợ quan trọng 40,05 và giữ ổn định trên đó, để tiếp tục giao dịch tích cực vào thời điểm mở cửa ngày hôm nay và cố gắng quay trở lại kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, nhận thấy rằng có những dấu hiệu của mô hình hai đáy. chúng tôi đang chờ hỗ trợ để đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn trong các phiên sắp tới, vì mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi là 43,75.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng điều quan trọng là phải giữ trên 40,05 để đạt được mục tiêu đã chờ.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,50 và kháng cự 42,50 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng