Giá bạc chạm mục tiêu - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Giá bạc mở đầu phiên giao dịch hôm nay với mức tăng rõ ràng để thành công chạm mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 25,06, chờ đợi mức tăng nhiều hơn để phá vỡ mức này và phục hồi hướng tới các mục tiêu tích cực tiếp theo đạt 26,00, tiếp theo là 26,88.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, lưu ý rằng việc không đạt được mức vi phạm cần thiết sẽ thúc đẩy giá phục hồi theo chiều giảm và ghé thăm các vùng 23,60 trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 24,40 và kháng cự 26,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng