Giá vàng tiếp cận mục tiêu - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy mức tăng nhiều hơn vào thời điểm mở cửa ngày hôm nay để đạt đến ngưỡng của mục tiêu đã chờ đợi ở mức 1901,80 và bằng cách xem xét sâu hơn biểu đồ, chúng tôi thấy rằng giá đã hoàn thành hình thành mô hình hai đáy mà chúng tôi đang chờ đợi để hỗ trợ giá vượt qua mức đã đề cập và mở ra con đường để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trong các phiên sắp tới, vì mục tiêu tiếp theo kéo dài đến 1934,86.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1890,00 sẽ gây áp lực lên giá giảm và kiểm tra vùng 1860,90 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1875,00 và kháng cự 1920,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng