USDJPY tiếp tục giảm - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY cho thấy xu hướng giảm nhiều hơn để vượt qua đường EMA50 và giảm xuống dưới nó, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi một cách hiệu quả trong các phiên sắp tới và vẫn còn cơ hội để đạt được mục tiêu tiêu cực chính là 103,65.

Giữ dưới 105,20 là điều quan trọng để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến, vì việc phá vỡ nó sẽ khiến giá đạt được mức tăng mới mục tiêu 106,00, theo sau là 106,44 mức trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 103,70 và kháng cự 105,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm