GBPUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã phá vỡ mức 1,3175 và kết thúc vào thứ Sáu tuần trước trên mức đó, bắt đầu từ hôm nay với mức tăng rõ ràng để di chuyển khỏi mức này, điều này xác nhận việc dừng kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính trên đường để đạt được các mục tiêu tích cực bắt đầu từ 1.3300 và mở rộng đến 1.3482.

EMA50 hỗ trợ làn sóng tăng giá được đề xuất, sóng này sẽ vẫn hợp lệ và hoạt động với điều kiện ổn định giá trên 1.3140.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3140 và kháng cự 1.3330.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng