EURUSD lấy lại xu hướng tăng - Phân tích - 16-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục giao dịch tích cực sau khi xác nhận sự quay trở lại kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong ngày và ngắn hạn, và con đường đang mở ra để hướng tới mục tiêu chính đạt đến 1.2011.

EMA50 hỗ trợ giá từ bên dưới để củng cố tổng quan tích cực, sẽ vẫn có giá trị với điều kiện giá ổn định trên 1.1820, vì phá vỡ mức này sẽ đặt giá dưới áp lực tiêu cực một lần nữa để hướng tới kiểm tra vùng 1.1720 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1800 và kháng cự 1.1950.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng