Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 13-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô quay trở lại gây áp lực lên đường hỗ trợ của kênh tăng giá, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc đóng cửa hôm nay dưới 40,05 sẽ ngăn kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và ép giá để đạt được điều chỉnh giảm giá trong ngày, đồng thời vi phạm 41,20 là cần thiết để củng cố cơ hội tiếp tục xu hướng tăng giá mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 43,75.