Phân tích cuối ngày cho Vàng 13-11-2020


Economy analysis


Giá vàng cung cấp các giao dịch tích cực rõ ràng để tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1901,80, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng, lưu ý rằng việc vi phạm mức này sẽ kéo dài làn sóng tăng lên đến 1934,86, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 1860,90 và giữ bên dưới nó.