Phân tích cuối ngày cho EURUSD 13-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giữ sự ổn định trên mức 1.1805, điều này bổ sung thêm hỗ trợ cho cơ hội đạt được mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới và tiếp tục xu hướng tăng chính, mở đường để hướng tới 1.2011 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng giữ trên 1.1805 là điều quan trọng để tiếp tục các giao dịch tích cực.