Giá vàng đang chờ vi phạm - Phân tích - 15-07-2020


Economy analysis


Giá vàng kiểm tra mức kháng cự nhỏ của kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ, hình thành mô hình cờ tăng mà chúng tôi đang chờ để hỗ trợ đẩy giá tăng thêm trong các phiên sắp tới, vì giá cần vi phạm 1811.00 để kích hoạt tác động tích cực của mô hình này và mở đường để đạt được các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu từ 1850,00 và mở rộng đến 1865,00.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng cho giai đoạn sắp tới được điều chỉnh bởi sự ổn định giá trên 1780,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1795,00 và kháng cự 1840,00.

< p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish