McDonald's chịu thua trước áp lực tiêu cực - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu McDonald's (MCD) trở lại mức thấp hơn với mức giảm 2,27% trong phiên trước, trong bối cảnh sóng điều chỉnh ngắn hạn đi xuống chiếm ưu thế, với áp lực tiêu cực từ đường SMA 50 ngày, cùng với tín hiệu tiêu cực từ chỉ báo RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm mục tiêu hỗ trợ đầu tiên tại 202,55, miễn là mức kháng cự 218,50 được giữ vững.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm