Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 13-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục giao dịch tích cực sau khi dựa vào đường EMA50, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có giá trị và hoạt động trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, được thúc đẩy bởi tín hiệu chồng chéo tích cực được cung cấp bởi stochastic, chờ đến mức 0,7413 tiếp theo chính, nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 0,7210 để tiếp tục đà tăng dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7180 và 0,7300

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng