Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 13-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch tích cực sau khi củng cố trên mức điều chỉnh Fibonacci 23,6% xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ sự tiếp tục của tổng quan tăng giá chung của chúng tôi, mục tiêu 45,25, tiếp theo là 46,50 như các trạm chính tiếp theo, có tính đến việc phá vỡ 42,10 sẽ dừng đà tăng được đề xuất và nhấn vào giá để đạt được sự điều chỉnh giảm giá hơn trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,60 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng