Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 13-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch tích cực trong nỗ lực di chuyển khỏi đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, được thúc đẩy bởi tín hiệu chồng chéo tích cực được cung cấp bởi stochastic, chờ đợi mức tăng nhiều hơn để phá vỡ 41,20 và mở đường để phục hồi về phía 43,75. mục tiêu chính tiếp theo.

Cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trừ khi phá vỡ 40,05 và giữ mức đóng cửa hàng ngày dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng