Cập nhật giữa trưa cho Vàng 13-11-2020


Economy analysis


Giá vàng không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào kể từ buổi sáng, tiếp tục dao động quanh mức 1880,00, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 1860,90, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu tích cực chính của chúng tôi bắt đầu ở mức 1901,80 tiếp theo là 1934,86.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1855,00 và kháng cự 1900,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá