Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 13-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD giao dịch tích cực để kiểm tra mức kháng cự chính 1.3175 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải giữ dưới mức này để giữ cho kịch bản xu hướng giảm hoạt động cho ngày hôm nay, mục tiêu chủ yếu là 1.3000, lưu ý rằng việc vi phạm mức đã đề cập ngưỡng kháng cự sẽ khiến giá đạt được mức tăng mới bắt đầu từ 1.3300 và mở rộng lên 1.3482.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm