USDCAD hiển thị các giao dịch hỗn hợp - Phân tích - 15-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD tiếp tục dao động trong khoảng 1.3612, khi nó đóng cửa ngày hôm qua ở mức này, trong khi bắt đầu ngày hôm nay với xu hướng giảm để cố gắng nhấn tiêu cực ở mức đã đề cập.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi giá xác nhận tình trạng của nó theo mức này, nhắc nhở bạn rằng sự ổn định giá bên dưới nó sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm mà nhắm mục tiêu 1,3500 theo sau là 1,3362 như các trạm chính tiếp theo, trong khi xác nhận sẽ vi phạm mở đường để đạt được mức tăng mới đạt 1.3700 sau đó là 1.3813.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 1.3530 và mức kháng cự 1.3680. span>

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập