Giá cà phê của các hợp đồng ép lên đường trung bình động - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Giá cà phê kết thúc đợt tăng tích cực bằng cách đối mặt với đường trung bình động 55, tạo thành chướng ngại vững chắc tại 110,00, buộc giá cà phê hình thành dao động đi ngang cho đến khi thu thập thêm động lực tích cực, trong khi chúng tôi sẽ phụ thuộc vào mức 106,85 hình thành hỗ trợ bổ sung để kỳ vọng thu thập động lực bổ sung và phá vỡ rào cản hiện tại để đạt đến các trạm tích cực mới có thể mở rộng đến mức 112,80 và 116,30.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 108,00 đến 112,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng