EURJPY cố gắng giữ trên mức hỗ trợ - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY tiếp tục cố gắng giữ trên đường hỗ trợ 123,90, để hỗ trợ tổng quan về xu hướng tăng, trong khi nhìn chung, tổng quan về xu hướng tăng sẽ vẫn có giá trị được hỗ trợ bởi mức điều chỉnh Fibonacci 50% tạo thành hỗ trợ bổ sung tại 123.42, chờ bắt đầu ghi lại mục tiêu tích cực bằng cách hướng tới 124,90 và 125,40 trong thời gian ngắn hạn và trung hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 123,70 đến 124,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng