GBPJPY tiếp tục trì hoãn cuộc tấn công tăng giá - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã đầu hàng trước áp lực tiêu cực thường xuyên vào ngày hôm qua, để nhận thấy việc thu thập dữ liệu dưới mức 138,60 và tạm thời hoãn cuộc tấn công tăng giá, ghi lại mức 137,54, nhận thấy rằng mức 137,22 tạo thành đường hỗ trợ vững chắc để hỗ trợ nỗ lực làm mới cuộc tấn công tăng giá, trong khi Việc thoát ra khỏi vùng quá mua có thể buộc giá hình thành dao động đi ngang tạm thời cho đến khi thu thập lại động lượng tích cực.

Nói chung, đường tăng giá sẽ vẫn có giá trị miễn là những điều đã đề cập. đường hỗ trợ vẫn còn nguyên, nhắc bạn rằng các mục tiêu tích cực bắt đầu ở mức 139,35, trong khi vượt qua nó có thể kéo dài giao dịch lên mức 140,60, tiếp theo là mức 141,35.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 137,70 đến 138,90

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Dao động trong phạm vi tăng