Bạch kim lặp lại mức đóng cửa tích cực - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để di chuyển ra khỏi đường hỗ trợ 837,40, nhận thấy việc vượt qua đường trung bình động 55 để xác nhận đầu hàng trước sự thống trị xu hướng tăng dự kiến ​​trước đó.

Nỗ lực ngẫu nhiên để cung cấp động lực tích cực bằng cách phục hồi trên mức 50 sẽ tăng cơ hội ghi lại các mục tiêu tích cực ở mức 905,00 và 940,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 865,00 đến 940,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng