Giá đồng tăng trong xu hướng tăng - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Giá đồng tiếp tục đóng cửa tích cực trên đường hỗ trợ 3.1250, để hỗ trợ tổng quan xu hướng tăng điều chỉnh và thông báo di chuyển về hướng 3.1510, kỳ vọng thu thập động lực tích cực mới để phục hồi hướng tới mục tiêu chính đầu tiên ở mức 3.2100 trực tiếp, trong khi vượt qua nó có thể mở rộng giao dịch hướng tới mức 3,2730 trong giai đoạn sắp tới.

Chúng tôi xin nhắc bạn rằng việc đối mặt với bất kỳ áp lực tiêu cực nào và việc bò xuống dưới mức hỗ trợ hiện tại sẽ đẩy giá trở lại đường giảm và bắt đầu hình thành cuộc tấn công tiêu cực mạnh mẽ , để mong đợi mức nhắm mục tiêu 2,9500 và 2,9000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,1250 đến 3,2100

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng