USDCHF tiếp tục suy giảm - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng sau khi kiểm tra mức 0,9192 trong các phiên trước, để di chuyển khỏi mức này và tiếp cận mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,9110, chờ vượt qua mức này để mở đường tiến tới mức 0,9010 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo.

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định dưới 0,9192.

< p> Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9070 và kháng cự 0,9190.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm