AUDUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã thoát khỏi mô hình cờ hiệu tăng giá, vì nó đối mặt với áp lực tiêu cực để kiểm tra đường EMA50 ngay bây giờ, hình thành hỗ trợ tốt đối với giá, đi kèm với việc chứng kiến ​​các tín hiệu tích cực thông qua stochastic, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính nhắm mục tiêu 0,7413 làm trạm chính tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 0,7210 và giữ dưới mức đó.

< p>

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7180 và 0,7300

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng