Giá dầu Brent bắt đầu tiêu cực - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent mở đầu giao dịch hôm nay với xu hướng giảm tấn công mức 43,00, điều này cho thấy đầu giá đạt được sự điều chỉnh giảm trong ngày, nhưng chúng tôi đề xuất sự phục hồi tăng giá từ vùng hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày xuất hiện trên biểu đồ, đại diện điểm gặp nhau của hỗ trợ này với đường EMA50 và ngưỡng kháng cự đã bị phá vỡ trước đó tại 42,10.

Do đó, xu hướng tăng tổng thể sẽ vẫn được đề xuất trong giai đoạn sắp tới trừ khi phá vỡ 42,10 và giữ dưới mức đó , lưu ý rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi mở rộng đến 46,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,60 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng