USDJPY ổn định - Phân tích - 15-07-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY di chuyển xung quanh EMA50, nằm dưới đường kháng cự xuất hiện trên biểu đồ, do đó, không thay đổi kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 107,68, trong khi các mục tiêu chính của nó bắt đầu từ 106,44 và mở rộng đến 105,20 sau khi vượt qua mức trước đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 106,40 và kháng cự 107,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish