Không có tin tức nào về giá Bạc - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Phạm vi đi ngang chặt chẽ tiếp tục thống trị các giao dịch giá Bạc, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng vẫn có giá trị như nó vốn có mà không có bất kỳ thay đổi nào trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 25,06, tiếp theo là mức 26,00 là các trạm tích cực tiếp theo, nhắc bạn rằng điều quan trọng giữ trên 23,60 để đạt được các mục tiêu này.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng