Giá vàng bình tĩnh tăng - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Giá vàng ổn định quanh mức 1880,00 và chúng ta cần có đủ động lực tích cực để đẩy giá đạt được mức tăng nhiều hơn trong các phiên sắp tới, vì kịch bản xu hướng tăng vẫn có hiệu lực trong ngày, được hỗ trợ bằng cách hình thành mức thấp cao hơn khi xuất hiện trên biểu đồ.

Do đó, chúng tôi đang chờ hướng tới mức 1901,80, tiếp theo là mức 1934,86 đại diện cho các mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng việc phá vỡ 1860,90 sẽ dừng đà tăng dự kiến ​​và nhấn tiếp giá hướng tới 1794,84 như một trạm tiêu cực tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1855,00 và kháng cự 1900,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng