USDCAD vượt qua ngưỡng kháng cự - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD tiếp tục tăng vào ngày hôm qua để phá vỡ mức 1.3100 và ổn định trên nó, điều này khiến giá quay đầu tăng và hướng tới mức tăng dự kiến ​​nhiều hơn trong các phiên sắp tới, mở đường cho mức 1.3255 tiếp theo là 1.3362 mức tiếp theo các mục tiêu tích cực.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1.3105 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và ép giá giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3100 và kháng cự 1.3250.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Tăng giá