USDJPY không thanh toán tích cực - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY không thể giữ được lâu trên mức 105,20, để phá vỡ nó và giải quyết dưới mức đó một lần nữa, điều này sẽ kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm một lần nữa, trên đường hướng tới 103,65 như một mục tiêu tiêu cực chính.

Việc phá vỡ mức 104,80 sẽ làm giảm nhiệm vụ đạt được mục tiêu đã đề cập, trong khi mức suy giảm dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm mức 105,20 và giữ ở trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,00 và kháng cự 105,50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Giảm