GBPUSD phá vỡ hỗ trợ - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã phá vỡ mức 1,3175 một cách mạnh mẽ và ổn định dưới mức đó, điều này khiến đường trong ngày đi xuống, trên đường chạm mức 1,3000 trước khi tiếp tục xu hướng tăng trở lại.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1.3175 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực và đẩy giá lấy lại xu hướng tăng chính mà mục tiêu chính tiếp theo của nó nằm ở 1.3482.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3000 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm