EURUSD kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 13-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tiếp tục dao động xung quanh ngưỡng kháng cự quan trọng 1805,00 nhưng nó đã vượt qua ngưỡng này và quay trở lại kênh tăng giá trong ngày, giữ cơ hội hợp lệ cho sự sụt giảm tạm thời nhắm mục tiêu kiểm tra mức hỗ trợ 1.1720 trước khi tiếp tục xu hướng tăng chính.

Nhìn chung, kịch bản tích cực tổng thể vẫn có hiệu lực, nhưng nó được cho là sẽ xảy ra trước một số suy giảm tạm thời để truy cập vào đường hỗ trợ đã đề cập ở trên, sau đó quay trở lại để tiếp tục đà tăng chính theo dõi, cân nhắc rằng việc vi phạm 1.1805 và giữ ở trên nó sẽ ngăn chặn khả năng tạm thời và đẩy giá hướng tới 1.2011 như một trạm tích cực tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1.1700 và kháng cự 1.1870.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể