Phân tích cuối ngày cho EURUSD 12-11-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cố gắng quay trở lại kênh tăng giá trong ngày, để hỗ trợ cơ hội lấy lại xu hướng tăng giá chính, lưu ý rằng việc đóng nến hàng ngày trên 1.1805 sẽ khiến giá đạt được mức tăng mới đạt 1.2011, đồng thời củng cố dưới mức đó sẽ tác động vào giá để kiểm tra 1.1720 khu vực trước khi quay đầu tăng trở lại.