Bạch kim lặp lại mức đóng cửa tiêu cực - Phân tích - 19-1-2021


Economy analysis


Không có thay đổi nào đối với tổng quan về xu hướng giảm điều chỉnh cho giá Bạch kim cho đến thời điểm này, do sự ổn định thường xuyên dưới ngưỡng kháng cự 1126.00, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập thêm động lượng tiêu cực để quản lý để đạt được các trạm điều chỉnh bắt đầu ở 1025.00 và 975,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 1125,00 đến 1050,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm