IBM phải chịu áp lực tiêu cực - Phân tích - 12-11-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của IBM trở lại mức thấp hơn với mức lỗ 0,60% trong khi giao dịch bên cạnh đường xu hướng giảm chính trong trung hạn, với áp lực tiêu cực từ SMA 50 ngày, cùng với các tín hiệu tiêu cực từ RSI sau khi đạt đến mức quá mua.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ thua lỗ nhiều hơn, nhắm vào mức hỗ trợ 105,95.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm