Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 12-11-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tiếp tục dao động bên trong mô hình cờ hiệu tăng giá, đợi để vi phạm 0,7305 để kích hoạt hiệu ứng tích cực của mô hình này, tiếp theo là tăng về mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi là đạt 0,7413, để giữ cho tổng quan tăng giá của chúng tôi được điều kiện bởi sự ổn định giá ở trên 0,7210.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7230 và 0,7350

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng