Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 12-11-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent cho thấy xu hướng giảm để hướng tới kiểm tra tiềm năng trước ngưỡng hỗ trợ chính 43,00 và miễn là giá trên mức này, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị, được hỗ trợ bởi stochastic và sự tích cực của đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo đạt 46,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,50 và kháng cự 45,70.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng