Cập nhật giữa trưa cho dầu thô 12-11-2020


Economy analysis


Giá dầu thô phải đối mặt với áp lực tiêu cực bổ sung để tấn công mức 41,30 và chúng ta cần theo dõi giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất vào buổi sáng và đẩy giá chịu lỗ trong ngày đạt 39,35 trước khi quay trở lại tăng trở lại, trong khi việc củng cố trên 41,30 sẽ giữ cho tổng quan tích cực hợp lệ để hướng tới 43,75 như một trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 40,00 và kháng cự 43,50 .

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng