Cập nhật giữa trưa cho Silver 12-11-2020


Economy analysis


Giá bạc không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng cho ngày hôm nay, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 23,60, nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang chờ đợi mục tiêu 25,06 và 26,00 là chính tiếp theo đài.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,60 và kháng cự 25,30.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá