Cập nhật giữa trưa cho Vàng 12-11-2020


Economy analysis


Giá vàng cho thấy một số xu hướng tăng giá trong nỗ lực di chuyển khỏi mức 1860,90, hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng tăng dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu là 1901,80 theo sau là các mức 1934,86 như các trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng stochastic hỗ trợ mức tăng đề xuất sẽ vẫn hợp lệ với điều kiện giá ổn định trên 1860,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1855,00 và kháng cự 1900,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng