Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 12-11-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD phải đối mặt với áp lực tiêu cực rõ ràng là tấn công mức 1,3175, điều này khuyến khích sự thận trọng trong giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức này sẽ khiến giá chịu thêm lỗ và hướng tới mức 1,3000 trước khi quay đầu tăng trở lại.

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới với điều kiện ổn định giá trên 1.3175, lưu ý rằng chúng tôi đang chờ đợi hướng tới 1.3482 như một trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3130 và kháng cự 1.3330.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng